Sol·licita informació

  *Camps obligatoris


  Vostè consent, mitjançant la marcació de la present casella, al tractament de les seves dades amb les finalitats descrites en la Política de Privacitat.

  Vostè declara, mitjançant la marcació de la present casella, sota la seva pròpia responsabilitat, tenir complerts els catorze anys d'edat, responent de manera exclusiva i personal de la veracitat d'aquesta declaració i assumint, per tant, les possibles responsabilitats legals sobre això.

  Vostè consent, mitjançant la marcació de la present casella, per a la recepció de comunicacions comercials i de cortesia relacionades amb la nostra entitat a través del telèfon, correu postal ordinari, fax, correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents.

  CORNET I MAS 69, BAIXOS

  Tel: 932 042 952
  Email:
  info-sarria@autoescuelacorsa.com

  Horari Oficina
  de 9:30h a 14h i de 16:15h a 20:30h
  (Divendres 19:15h)

  Visíta’m

  MANDRI 41, BAIXOS

  Telf: 932 531 370
  Email:
  info-mandri@autoescuelacorsa.com

  Horari Oficina
  de 10h a 14h i de 16:15h a 20:30h
  (Divendres 19:15h)

  Visita’m

  BORI I FONTESTA 2, BAIXOS

  Telf: 932 003 324
  Email:
  info-beethoven@autoescuelacorsa.com

  Horari Oficina
  de 10h a 14h i de 16:15h a 20:30h
  (Divendres 19:15h)

  Visita’m