Sol·licita informació

*Camps obligatoris


Vostè consent, mitjançant la marcació de la present casella, al tractament de les seves dades amb les finalitats descrites en la Política de Privacitat.

Vostè declara, mitjançant la marcació de la present casella, sota la seva pròpia responsabilitat, tenir complerts els catorze anys d'edat, responent de manera exclusiva i personal de la veracitat d'aquesta declaració i assumint, per tant, les possibles responsabilitats legals sobre això.

Vostè consent, mitjançant la marcació de la present casella, per a la recepció de comunicacions comercials i de cortesia relacionades amb la nostra entitat a través del telèfon, correu postal ordinari, fax, correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents.

CORNET I MAS 69, BAIXOS

Tel: 932 042 952
Email:
info-sarria@autoescuelacorsa.com

Horari Oficina
de 9:30h a 14h i de 16:15h a 20:30h
(Divendres 19:15h)

Visíta’m

MANDRI 41, BAIXOS

Telf: 932 531 370
Email:
info-mandri@autoescuelacorsa.com

Horari Oficina
de 10h a 14h i de 16:15h a 20:30h
(Divendres 19:15h)

Visita’m

BORI I FONTESTA 2, BAIXOS

Telf: 932 003 324
Email:
info-beethoven@autoescuelacorsa.com

Horari Oficina
de 10h a 14h i de 16:15h a 20:30h
(Divendres 19:15h)

Visita’m